VAN PUP TOT GELEIDEHOND

VAN PUP TOT GELEIDEHOND

DE FOKKER

BGHSG koopt jaarlijks enkele pups aan bij particuliere fokkers. Bij het uitkiezen van de juiste pup houden we rekening met het karakter en de gezondheid van de ouderdieren. Elke pup wordt geselecteerd uit een nestje aan de hand van een aantal gedragstesten.

PUP IN OPLEIDING

In het puppypleeggezin wordt de pup opgevoed en vertrouwd gemaakt met allerlei situaties uit het dagelijks leven. Het is hun taak om de pup overal mee te socialiseren. Ze doen dit op vrijwillige basis. De kosten voor voeding en dierenarts worden gedragen door onze organisatie.

Pup Uzzie
Pup Uzzie

HOND IN OPLEIDING

Na de medische controle, bij de dierenarts, de oogarts en de orthopeed, begint de hond aan het eigenlijke opleidingsproces, welke dan nog ongeveer acht maanden zal duren.

Het belangrijkste aspect van de opleiding is het omzeilen van obstakels. Het aangeven van niveauverschillen is een ander element. De hond leert ook 'zoeken' naar oriëntatiepunten.

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt ingeoefend. De hond leert eigen initiatief nemen ongeacht welke opdracht hij krijgt. Een belangrijk element in deze fase is wat men noemt 'intelligent weigeren'. Eenmaal op straat zullen zich onverwachte hindernissen voordoen, die nooit werden ingestudeerd. Een van de aangeleerde zaken daarbij is het weigeren van een opdracht.

Wanneer een hond al deze zaken onder de knie heeft, volgt er een eindtest door een ervaren geleidehondengebruiker op onbekend terrein.

AAN HET WERK

Na de eindtest, gaat de instructeur op zoek naar de geschikte geleidehondengebruiker. Dat wil zeggen dat we, rekening houdend met karakter, looptempo, werkaanbod ... van beide, de perfecte 'match' maken. Tot slot volgt er een instructieperiode van twee tot drie weken. Hond en baas leren elkaar beter kennen en leren samenwerken. Na enkele maanden vormen ze samen een team dat elkaar feilloos begrijpt.

#teamSita
#teamSita