VAN PUP TOT GELEIDEHOND

DE FOKKER

BGHSG koopt jaarlijks enkele pups aan bij particuliere fokkers. Bij het uitkiezen van de juiste pup houden we rekening met het karakter en de gezondheid van de ouderdieren. Elke pup wordt geselecteerd uit een nestje aan de hand van een aantal gedragstesten.

PUP IN OPLEIDING

In het puppypleeggezin wordt de pup gedurende 12 maanden opgevoed en vertrouwd gemaakt met allerlei situaties uit het dagelijks leven. Het is de taak van het pleeggezin om de pup overal mee te socialiseren. Ze doen dit op vrijwillige basis. De kosten voor voeding en dierenarts worden gedragen door onze organisatie.

pup Uzzie
pup Uzzie

HOND IN OPLEIDING

Na de medische controle, bij de dierenarts, de oogarts en de orthopeed, begint de hond aan de opleiding op school, welke dan nog gemiddeld acht maanden zal duren.

De belangrijkste aspecten van de opleiding zijn: het omzeilen van obstakels, het aangeven van niveauverschillen en het 'zoeken' naar oriëntatiepunten.

Ook het gebruik van het openbaar vervoer wordt ingeoefend. Daarnaast leren onze honden eigen initiatief nemen ongeacht welke opdracht ze krijgen. Een belangrijk element is wat men noemt 'intelligent weigeren'. Eenmaal op straat zullen zich onverwachte situaties voordoen, die nooit werden ingestudeerd. Een van de aangeleerde zaken daarbij is het weigeren van een opdracht.

Wanneer een hond al deze zaken onder de knie heeft, volgt er een eindexamen met een ervaren geleidehondengebruiker op onbekend terrein.

enkele aspirant geleidehonden
enkele aspirant geleidehonden

AAN HET WERK

Na het eindexamen, gaat de instructeur op zoek naar de geschikte cliënt. Dat wil zeggen dat we, rekening houdend met karakter, looptempo, werkaanbod ... van beide, de perfecte 'match' maken. Tot slot volgt er een instructieperiode van twee tot drie weken. Hond en cliënt leren elkaar beter kennen en leren samenwerken. Na enkele maanden vormen ze samen een team dat elkaar feilloos begrijpt.

team Sita
team Sita