VAN PUP TOT GELEIDEHOND

DE FOKKER

BGHSG koopt jaarlijks enkele pups aan bij particuliere fokkers. Bij het uitkiezen van de juiste pup houden we rekening met het karakter en de gezondheid van de ouderdieren. Elke pup wordt geselecteerd uit een nestje aan de hand van een aantal gedragstesten.

PUP IN OPLEIDING

Wanneer een pup 8 weken oud is, wordt hij voor de duur van ongeveer een jaar bij een puppypleeggezin geplaatst. Onze pleeggezinnen leggen de basis voor later! Zij staan in voor de verzorging, de opvoeding en de socialisatie van de pups. Ze zorgen ervoor dat onze pups uitgroeien tot sociale, stabiele en goed opgevoede honden.


Pup in opleiding, Skada
Pup in opleiding, Skada

HOND IN OPLEIDING

Na de medische controle, bij de dierenarts, de oogarts en de orthopeed, begint de hond aan het eigenlijke opleidingsproces, welke dan nog ongeveer acht maanden zal duren.

Het belangrijkste aspect van de opleiding is het omzeilen van obstakels. Het aangeven van niveauverschillen is een ander element. De hond leert ook 'zoeken' naar ori├źntatiepunten.

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt ingeoefend. De hond leert eigen initiatief nemen ongeacht welke opdracht hij krijgt. Een belangrijk element in deze fase is wat men noemt 'intelligent weigeren'. Eenmaal op straat zullen zich onverwachte hindernissen voordoen, die nooit werden ingestudeerd. Een van de aangeleerde zaken daarbij is het weigeren van een opdracht.

Wanneer een hond al deze zaken onder de knie heeft, volgt er een eindtest door een ervaren geleidehondengebruiker op onbekend terrein.

Team Jibbe
Team Jibbe

AAN HET WERK

Na de eindtest, gaat de instructeur op zoek naar de geschikte geleidehondengebruiker. Dat wil zeggen dat we, rekening houdend met karakter, looptempo, werkaanbod ... van beide, de perfecte 'match' maken. Tot slot volgt er een instructieperiode van twee tot drie weken. Hond en baas leren elkaar beter kennen en leren samenwerken. Na enkele maanden vormen ze samen een team dat elkaar feilloos begrijpt.