BGHSG ARTIKELS

Mowgli, Levi & Nike
Mowgli, Levi & Nike

HONDEN MET EEN JOB

Wat is een assistentiehond?

Een assistentiehond is een hond die getraind werd om een persoon met een handicap of ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt. Een assistentiehond heeft een gedegen opleiding gekregen, volgens standaardnormen opgesteld door een internationale organisatie: ADI (Assistance Dogs International) of IGDF (International Guide Dog Federation).

Soorten assistentiehonden

De 'blindengeleidehond' is opgeleid om een persoon met een visuele handicap te begeleiden, zowel blinden als slechtzienden.

De 'hulphond' is opgeleid om hulp te bieden aan personen met een motorische handicap, vaak rolstoelgebruikers.

De 'hoorhond' werd getraind om personen met een auditieve handicap te assisteren, zowel doven als slechthorenden.

De 'meldhond' reageert, alarmeert of assisteert bij specifieke medische aandoeningen zoals: epilepsie of diabetes.

De 'buddyhond' vergezeld mensen met diverse psychische en emotionele aandoeningen: post traumatisch stress syndroom, autisme, ...

Hoe herken je een assistentiehond?

Een assistentiehond herken je aan zijn tuig of herkenningsjas. Blindengeleidehonden dragen een tuig met een beugel. Hulphonden, hoorhonden, meldhonden en buddyhonden dragen een herkenningsjas. Ook assistentiehonden in opleiding dragen een herkenningsjas van het opleidingscentrum.

Goed om weten

Je mag een assistentiehond nooit afleiden, zijn aandacht trekken, aaien of eten geven wanneer de hond zijn tuig of herkenningsjas draagt.

Attesten

Personen met een handicap, puppypleeggezinnen of instructeurs zijn steeds in het bezit van een daartoe geëigend attest. Assistentiehondencentra, lid van de BADF (Belgian Assistance Dog Federation), gebruiken een uniform attestensysteem.

Assistentiehonden hebben overal toegang

Het decreet van 20 maart 2009, de wijziging van het decreet op 28 juni 2013 en de uitvoeringsbesluiten van 29 maart 2013, houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond, art. 3 vermeldt dat een persoon vergezeld van een geattesteerde assistentiehond het recht op toegang tot publieke plaatsen heeft. Het weigeren van de toegang kan leiden tot een administratieve boete.

Het KB over levensmiddelen van 22 december 2005 verbiedt dieren toe te laten in lokalen waarin voedingswaren worden verkocht. De wetgever maakt een uitzondering voor assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding. Een assistentiehond is dus zowel bij de bakker, de slager als in een restaurant welkom, wanneer hij zijn tuig of herkenningsjas draagt en zijn baas een attest bij heeft.

De assistentiehond wordt NIET TOEGELATEN in de natte gedeelten van zwembaden en de steriele ruimtes (operatiekwartieren, intensieve zorgen, ...) van een ziekenhuis.

Machtiging

De 'Cel Machtiging Assistentiehondenscholen' van de Vlaamse overheid geeft assistentiehondencentra een erkenning of machtiging zoals bepaald in het Vlaams decreet.


Hopelijk geeft deze info wat meer inzicht in een snel groeiend en veelomvattend segment uit de hondenwereld.

Tekst: Raf Truyers

Superhond met cape
Superhond met cape

SUPERHOND?!

Mensen verwachten steeds meer van een geleidehond. Ze mogen niet snuffelen, niet blaffen, niet afgeleid zijn, niet op andere honden reageren, niet schrikken ... Iedereen denkt dat geleidehonden 'superhonden' zijn, alleen staat er geen grote 'S' op hun tuig geborduurd. Onze pleeggezinnen, instructeurs en geleidehondengebruikers krijgen op straat vaak de meest uiteenlopende 'opmerkingen':

Oei, die moet nog veel leren ...
Mensen staan er niet bij stil, dat onze honden niet als geleidehonden worden geboren. Geleidehonden moeten namelijk, net als alle honden, leren om netjes te blijven liggen, om terug te komen bij het loslopen, om andere honden te kruisen ...

Is dat een geleidehond??
Waarmee men dan vaak een gedrag beoordeelt en niet de context waarin de (aspirant) geleidehond zich op dat ogenblik bevindt. Ja, geleidehonden durven wel eens snuffelen, blaffen of schrikken. Ook een geleidehond kan trouwens een slechte dag hebben of wel eens last hebben van stress.

Dat is precies nen hevige ...

Elke hond heeft zijn eigen temperament. De ene is wat enthousiaster, de ander wat gevoeliger. Als een hond bijna klaar is met zijn opleiding gaan we op zoek naar een geschikt baasje. Dat wil zeggen dat we, rekening houdend met het karakter van zowel hond als baas, de juiste match proberen te maken. Elke hond heeft positieve en negatieve eigenschappen. Voor ons is het zaak om een baasje te vinden dat daar goed mee om kan.

Geleidehonden mogen toch door niks afgeleid worden ...

Geleidehonden leren inderdaad om over het algemeen alles te negeren. MAAR, er zijn steeds meer honden, elk met hun eigen gedrag. Heel belangrijk is de taal die honden met elkaar spreken en de communicatiestoornissen die er tussen honden zijn, vaak zelfs al meters op voorhand. Moeilijk voor een geleidehond om niet op te kijken als er in de tegenovergestelde richting een buggy rijdt met daarin drie luid blaffende hondjes, niet? Moeilijk ook voor de geleidehond om een hond te negeren die in je hakken probeert te happen! Er zijn ook steeds meer mensen, elk met hun eigen mening, houding en overtuiging. Moeilijk voor een geleidehond om niet afgeleid te zijn als iemand lokgeluiden staat te maken, of zelfs op je staat te blaffen of te miauwen, niet? Moeilijk ook voor de geleidehond om iemand te negeren die je ongevraagd staat te aaien of zelfs een voertje voor je neus houdt!

Kortom, onze honden zijn fantastische honden! Maar het zijn geen 'robots' of 'machines'. Gelukkig maar! Met een robotgeleidehond kan je niet knuffelen, spelen of door het bos lopen.

Door: Karlien Jespers