GIFTEN

Mijn naam is Germaine. Ik ben 60 jaar. Enkele jaren geleden stierf mijn man aan een slepende ziekte. Na het overlijden van mijn man besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik koos ervoor om te helpen in een organisatie voor blinden en slechtzienden. Al enkele jaren zorg ik er nu voor het onthaal. Hier ontmoette ik voor het eerst een geleidehond. Daarvoor kende ik het bestaan er niet van.

Elke week zie ik hoe mensen met een visuele handicap zelfstandig met het openbaar vervoer naar het ontmoetingshuis komen. Ik vind het zo fantastisch dat zij met hun geleidehond zo mobiel zijn. Die hond geeft hen duidelijk vrijheid en maakt hen gelukkig.

Uit bewondering voor het vele werk en de zorg die BGHSG besteedt aan de opleiding van deze honden, ben ik reeds jaren donateur. Ik steun regelmatig met een gift om dit goede werk te ondersteunen.

HELP JIJ ONS HELPEN ?

We kunnen ons werk als geleidehondenschool alleen maar verder zetten mits de steun van vele sponsors: donateurs, serviceclubs, verenigingen, scholen, bedrijven ...

Dat kan door:

  • een eenmalige gift: u kan uw gift storten op rekeningnummer: BE38 7765 9596 5572
  • een doorlopende opdracht: u kunt uw bank een DLO geven, daardoor wordt er maandelijks een bepaald bedrag gestort aan onze organisatie. Als u bijvoorbeeld vanaf januari 4 euro per maand stort, krijgt u op het einde van het jaar een fiscaal attest.

Giften aan onze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar.

We willen er graag op wijzen dat we enkel fiscale attesten mogen afleveren aan mensen die rechtstreeks een gift overmaken op onze rekening met de vermelding 'gift'. Andere mededelingen zijn voor het FOD Financiën niet toegestaan!