GIFTEN

GIFTEN

We kunnen ons werk als geleidehondenschool alleen maar verder zetten mits de steun van vele sponsors: sympathisanten, serviceclubs, verenigingen, scholen, bedrijven ...

Dat kan door:

  • een eenmalige gift: u kan uw gift storten op rekeningnummer: BE38 7765 9596 5572
  • een doorlopende opdracht: u kunt uw bank een DLO geven, daardoor wordt er maandelijks een bepaald bedrag gestort aan onze organisatie. Als u bijvoorbeeld vanaf januari 4 euro per maand stort, krijgt u op het einde van het jaar een fiscaal attest.

Giften aan onze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar.

We willen er graag op wijzen dat we enkel fiscale attesten mogen afleveren aan mensen die rechtstreeks een gift overmaken op onze rekening met de vermelding 'gift'. Andere mededelingen zijn voor het FOD Financiën niet toegestaan!