GESCHIEDENIS

De oorsprong

Geleidehonden hebben al een lange geschiedenis in België. De eerste opleidingscentra dateren van net na WO I. Een Nederlandstalig opleidingscentrum kwam er pas in 1951 te Assebroek onder de vleugels van Licht en Liefde vzw. Dit centrum sloot echter de deuren in 1968. In eerste instantie werden daarna in de jaren '70 geleidehonden gekocht en ingevoerd uit Wallonië en Nederland.

De stichting

Pas in 1983 vatten enkele vrienden uit Bocholt het idee op om een nieuwe Vlaamse geleidehondenschool op te richten. Na bezoeken aan de geleidehondenscholen van Ghlin (Les Amis des Aveugles), Amstelveen (KNGF) en Groot-Brittannië (GDBA) werd de VFOBB, Vereniging voor het Fokken en Opleiden van Blindengeleidehonden Bocholt, boven de doopvont gehouden.

In 1987 nam het toenmalige bestuur de beslissing om voor de vereniging het juridische statuut aan te nemen van een vzw. Dit werd uiteindelijk de 'VFOBB vzw'.

Een verhuis

17 jaar later, verhuisden we naar Genk. Op 6 mei 2001 mocht burgemeester Jef Gabriëls officieel de start geven op de nieuwe locatie en het lint doorknippen. Bij een nieuwe locatie hoorde ook een nieuwe naam: Blindengeleidehondenschool Genk (BGHSG) was geboren!

Vandaag

Anno 2024, bevindt ons opleidingscentrum zich nog steeds in Genk en zijn we geaccrediteerd door de International Guide Dog Federation. De dagelijkse leiding wordt gedragen door Raf Truyers (voorzitter) en Karlien Jespers (instructeur). Zij worden bijgestaan door het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering en een team gemotiveerde vrijwilligers, waaronder onze puppypleeggezinnen.