DAGELIJKSE WERKING

Jeannette, Karlien, Raf & Mowgli
Jeannette, Karlien, Raf & Mowgli

Raf Truyers is al meer dan 20 jaar actief binnen de organisatie. Hij is voorzitter, afgevaardigd bestuurder, coördinator en verantwoordelijk voor de dagelijkse werking, de administratie en de fondsenwerving. Raf is ervaringsdeskundige, hij heeft zelf een visuele handicap.

Karlien Jespers is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking omtrent de honden. Ze staat in voor de selectie van puppy's, de begeleiding van de pleeggezinnen, de opleiding van de honden, de instructies met de geleidehondengebruikers en de nazorg. Karlien is Kynologisch Instructeur en Oriëntatie- en Mobiliteitsinstructeur.

Daarnaast wordt ons team versterkt door Jeannette Arts. Zij biedt ondersteuning bij administratieve taken, vormingen en lezingen. Ze helpt ook bij de verzorging en de opvoeding van onze aspirant geleidehonden.

RAAD VAN BESTUUR

Robeyns Ivan - bestuurder
Selleslagh Kathleen - secretaris en geleidehondeninstructeur KNGF
Truyers Raf - voorzitter en afgevaardigd bestuurder
van der Weijden Rita - penningmeester
Van Rymersdael Maria - bestuurder
Vermeir Ingrid - bestuurder

ALGEMENE VERGADERING

Abrahams Riet - Projectcoördinator 'Beestig onder Wijs'
Coenegrachts Jan - sympathisant
De Graef Cora - sympathisant
de Mooy Denis - sympathisant
Dobbeleir Rudi - sympathisant
Geebelen Ben - Hotel Brasserie 'Het Klooster'
Jansen Robert - puppypleeggezin
Jespers Karlien - geleidehondeninstructeur BGHSG
Linsen Guido - buurman
Roekaers Hary - buurman
Schellens Joan - Lions Club Midden Limburg
Swartenbroekx Geert - Schepen van Sociale Zaken Stad Genk
Vandecan Chantal - dierenkliniek Avanti
Vandeurzen Jo - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vandevoorde Ed - Kiwanis De Heimaaier
Vandijck Jan - accountant
Van Gelder Mark - Hachiko vzw en voorzitter BADF
Vangenechten Jan - verzekeringsmakelaar
Verstappen Marcel - sympathisant
Willems Nancy - sympathisant

AMBASSADEURS

An Swartenbroekx - 'Bieke' uit FC de Kampioenen
Pierre Denier - assistentent-trainer KRC Genk
Jan Bervoets - zanger ZANgO

LIDMAATSCHAPPEN

Wij zijn lid van:

  • de International Guide Dog Federation (IGDF)
  • de European Guide Dog Federation (EGDF)
  • Assistance Dogs International (ADI)
  • de Belgian Assistance Dog Federation (BADF)

Daarnaast is onze organisatie sinds 1 januari 2014 door de Vlaamse overheid erkend als gemachtigde assistentiehondenschool. Deze erkenning is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt tot 31 december 2019.