Bij de fokker

BGHSG koopt jaarlijks enkele pups aan bij particuliere fokkers. Bij het uitkiezen van de juiste pup houden we rekening met het karakter en de gezondheid van de ouderdieren. Elke pup wordt geselecteerd uit een nestje aan de hand van een aantal gedragstesten.

Pups in opleiding

Wanneer de pups 8 weken oud zijn, worden ze voor de duur van ongeveer een jaar bij puppypleeggezinnen geplaatst. Onze pleeggezinnen leggen de basis voor later! Zij staan in voor de verzorging, de opvoeding en de socialisatie van de pups. Ze zorgen ervoor dat onze pups uitgroeien tot stabiele en goed opgevoede honden.

Word ook puppypleeggezin!

Honden in opleiding

Na een jaar zijn onze pups uitgegroeid tot volwassen honden en mogen ze verhuizen naar de instructeur.

Vooraf gebeurt er echter eerst een controle door de dierenarts, de oogarts en de orthopeed. Vooral de ellebogen, de heupen en de ogen worden nauwkeurig onderzocht. Deze testen bepalen of een hond al dan niet mag starten aan het eigenlijke opleidingsproces, welke dan nog ongeveer acht maanden zal duren.

Het belangrijkste aspect van de opleiding is de honden bijbrengen dat ze één meter breed en twee meter hoog zijn, zodat de geleidehondengebruiker zich in elke situatie veilig voelt. Het aangeven van niveauverschillen is een ander element. De honden leren hindernissen ontwijken en 'zoeken': naar een zebrapad, een deur, een brievenbus, een stoel ...

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt ingeoefend en maakt essentieel deel uit van de opleiding. De honden leren ook om eigen initiatief te nemen ongeacht welke instructie ze krijgen. Een belangrijk element in deze fase is wat men noemt 'intelligent weigeren'. Eenmaal op straat zullen zich onverwachte hindernissen voordoen, die nooit werden ingestudeerd. Een van de aangeleerde zaken daarbij is het weigeren van een commando.

Wanneer een aspirant geleidehond al deze zaken onder de knie heeft, volgt er een eindtest door een ervaren geleidehondengebruiker op onbekend terrein.

Aan het werk

Na de eindtest, gaat de instructeur op zoek naar de geschikte geleidehondengebruiker. Dat wil zeggen dat we, rekening houdend met het karakter, het looptempo, het werkaanbod ... van zowel hond als baas, de perfecte 'match' proberen te maken.

Tot slot volgt er een instructieperiode van twee tot drie weken. Tijdens de instructie leren hond en baas elkaar beter kennen en leren ze samenwerken. Na enkele maanden vormen ze samen een team dat elkaar feilloos begrijpt.