Traject geleidehond

U heeft de voor en de nadelen van een geleidehond goed tegen elkaar afgewogen en u bent tot de conclusie gekomen dat u graag voor een geleidehond in aanmerking wil komen? Neem dan contact met ons op!

Bij de aanvraag van een geleidehond doorloopt u een aantal stappen:

  • Intakegesprek

Neem contact met ons op zodat we een afspraak kunnen maken voor een eerste verkennend gesprek.

  • Aanvraagformulieren

U krijgt tijdens het intakegesprek de nodige informatie en een aantal aanvraagformulieren van ons mee. Zodra we de ingevulde formulieren terug hebben ontvangen maken we een afspraak met u voor een voorzorgbezoek.

  • Voorzorgbezoek

Dit bezoek is onder andere bedoeld om een indruk te krijgen van uw woonsituatie, kennis te maken met eventuele huisgenoten en te praten over de huisvesting van de hond.

  • Oriëntatie en mobiliteitstest

Hier wordt bekeken hoe de oriëntatie in eigen omgeving is, welke trajecten u met de hond wilt gaan lopen en welke uitlaat- en losloopmogelijkheden er zijn. We lopen een route met de witte stok en met de DogSim.

  • Wachtlijst

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, komt u terecht op onze wachtlijst. 

Bij toewijzing van een geleidehond ligt de nadruk op de meest optimale combinatie baas/hond en niet op de tijd die men op de wachtlijst staat.

  • Kennismaking met de hond

Onze instructeur bekijkt zorgvuldig welk type hond het best bij u past. Karakter, temperament, looptempo, ... moeten goed op elkaar afgestemd zijn, alleen dan zijn alle voorwaarden aanwezig voor een goede relatie en samenwerking. Als we een hond hebben gevonden die bij u past, dan komen we die graag even voorstellen.

  • Instructie

Kandidaat geleidehondengebruikers moeten twee tot drie weken instructie volgen samen met de hond. Deze instructie zal zowel in de stad Genk als in de thuisomgeving van de blinde of slechtziende plaats vinden.

Er wordt tijdens de instructie veel aandacht geschonken aan theorie en praktijk.

  • Nazorg

Na de instructie worden onze teams regelmatig opgevolgd! Uiteraard kan elke geleidehondengebruiker steeds rekenen op de nodige hulp indien nodig.