Steun ons

De opleiding van een geleidehond is duur! De totale kosten bedragen zo'n 20.000 euro. Er komt dan ook enorm veel bij kijken: de aankoop van een pup, een uitzet, voeding, medische kosten, verzekeringen, vervoerskosten, personeelskosten ...
Onze geleidehondengebruikers krijgen hun geleidehond gratis. Ze moeten wel een aanvraag voor tussenkomst doen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bij erkenning van het dossier zal de persoon met een visuele handicap 13.169 euro tussenkomst krijgen. Het toegekende bedrag wordt door het VAPH integraal aan onze organisatie gestort wanneer de hond is afgeleverd.

De rest van het bedrag moet onze geleidehondenschool zelf verzamelen. Tot op heden worden geleidehondencentra nog op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd. Dat betekent dat we steeds op zoek zijn en ook afhankelijk zijn van sponsors uit het bedrijfsleven, serviceclubs, scholen, handelaars en verenigingen ...