Raad van Bestuur

Robeyns Ivan - bestuurder
Selleslagh Kathleen - secretaris
Truyers Raf - voorzitter en afgevaardigd bestuurder
Van der Weijden Rita - penningmeester
Van Rymersdael Maria - bestuurder
Vermeir Ingrid - bestuurder