Algemene Vergadering

Abrahams Riet - Projectcoördinator 'Beestig onder Wijs'
Coenegrachts Jan - sympathisant
De Graef Cora - sympathisant
de Mooy Denis - sympathisant
Dobbeleir Rudi - sympathisant
Geebelen Ben - Hotel Brasserie 'Het Klooster'
Jansen Robert - puppypleeggezin
Jespers Karlien - geleidehondeninstructeur BGHSG
Linsen Guido - buurman
Robeyns Ivan - bestuurder
Roekaers Hary - buurman
Schellens Joan - Lions Club Midden Limburg
Selleslagh Kathleen - secretaris en externe geleidehondeninstructeur KNGF
Swartenbroekx Geert - Schepen van Sociale Zaken Stad Genk
Truyers Raf - voorzitter en afgevaardigd bestuurder
Vandecan Chantal - dierenkliniek Avanti
Van der Weijden Rita - penningmeester
Vandeurzen Jo - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vandevoorde Ed - Kiwanis De Heimaaier
Vandijck Jan - accountant
Van Gelder Mark - Hachiko vzw
Vangenechten Jan - verzekeringsmakelaar
Van Rymersdael Maria - bestuurder
Vermeir Ingrid - bestuurder
Verstappen Marcel - sympathisant
Willems Nancy - sympathisant